Over de stichting

Comité van Aanbeveling

René Paas (Commissaris van de Koning van de provincie Groningen)

Aart van Bochove (voormalig voorzitter Nederlandse Bachvereniging)

Prof. Leo van Doeselaar (organist, pianist)

Prof. dr. Ton Koopman (dirigent, organist, clavecinist)

Prof. dr. Sibrand Poppema (voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen)

Prof. dr. Harald Vogel (organist)

Stichtingsbestuur (onbezoldigd)

Jan Willem van Willigen (voorzitter), 050-3129522

Henk Aardse (penningmeester)

Tymen Jan Bronda (cantor-organist), 06-27035682

Tim Knigge

Albert Rodenboog

Bankgegevens

Stichting Reconstructie Schnitgerorgel
p/a Haddingestraat 19a
9711 KB Groningen

NL12 RABO 0365 2143 45

BIC RABONL2U

KvK 57143005

ANBI RSIN 8524 55 604
Klik hier om het beleidsplan in te zien.
Klik hier voor een overzicht van de financieën en de uitgevoerde activiteiten.
En hier voor de folder.

Contact